Verder winkelen
jg 30, nr 7/8
 • Nader Bekeken juli-augustus 2013

  Thema: Gods gezicht weerspiegeld
  Kees de Groot stelt de vraag of het geloof een ladder is of een lift.
  Johan Klein vertelt waarom hij, als moderne mens, zich aan de het gezag van de Bijbel onderwerpt.
  Het dilemma ‘leer of beleving’ wordt overwonnen als we ons uitgangspunt niet nemen in de mens, maar in het vaste Woord van God dat zich richt tot ons hart, schrijft Anne van der Sloot.
  Rufus Pos bekritiseert de nieuwe transgenderwet, die o.a. van een paspoort een document van zelfidentificatie maakt.
  Egbert Brink legt uit hoe Jakob bij zijn ontmoeting met Esau kan zeggen dat hij oog in oog met God staat.
  Harry Wendt bespreekt artikel 4 van de Apostolische Geloofsbelijdenis en legt uit wat het betekent dat wij belijden dat Christus gekruisigd is onder Pontius Pilatus.
  Henk Drost las ‘Psychische problemen in de familie. Een gids voor naasten en pastores’ (red. Hanneke Schaap-Jonker en Ewoud de Jong).
  Gert van den Brink las ‘Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht’ (red. Mart-Jan Paul, Wim de vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten).
  Perry Storm citeert uit andere bladen over onze verwenmaatschappij en over de rol van de kerkelijke gemeente bij de groei naar geestelijke volwassenheid.

Nader Bekeken jg 30, nr 7/8

11-08-2023*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!