Verder winkelen
jg 30, nr 4
 • Nader Bekeken april 2023

  Thema: Kinderen in de kerk ondervoed?
  ‘Witter dan sneeuw!’ Het is een mooi beeld, maar ook een heftig beeld, zo laat Harry Wendt zien.
  Mieke Brink stelt de vraag of in psalm 60 (van David) triomf klinkt over de moordpartij van zijn generaal Joab op de Edomieten.
  Kinderen horen erbij in de kerk. Maar argumenten om hen toe te laten tot het avondmaal zijn zorgvuldig weerlegd, schrijft Jan Wesseling.
  Gijs Zomer vraagt zich af of de kerkstrijd van 1944 in de harten van de gelovigen wel ruimte liet voor meeleven met de slachtoffers van de holocaust.
  Gert van den Brink laat zien welke verwoestende consequenties het afschaffen van de wet heeft voor het evangelie.
  Erik van Alten bespreekt het pleidooi van Paulus bij Filemon voor een broederlijke hereniging met zijn slaaf Onesimus.
  Aad Kamsteeg vraagt zich af hoe de soevereiniteit over het Beloofde Land zich verhoudt tot het gedrag van hen die het land bezitten.
  De fusiekerk wil niet gebonden zijn aan de gereformeerde belijdenis, schrijft Sipke Alserda. Kijk maar naar de kerkelijke ontwikkelingen en de nieuwe kerkorde.
  Anne van der Sloot schrijft dat de fusiekerk geen geloofseenheid zal brengen. Want de leesregel dat de
  Bijbel zijn eigen uitlegger is, is verlaten.
  Anne van der Sloot laat zien dat de nieuwe formulering van de eerste doopvraag onduidelijk is over zonde en schuld, en dat daardoor de belofte van het evangelie minder gewicht krijgt.
  Het is een illusie dat je na de fusie nog in een kerk verkeert die gezond gereformeerd is, denkt Jan Wesseling. Zijn oproep tot inhoudelijk gesprek is een hartenkreet.
  Sipke Alserda las het boekje En de erfgenamen dan? De zegen van Abraham en Gods missie van Harry Velvis.
  Leo Bezemer
  laat uit andere bladen zien hoe het vertrouwen in de overheid onder druk staat. 

Nader Bekeken jg 30, nr 4

21-04-2023*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!