Verder winkelen
jg 29, nr 1
 • Nader Bekeken januari 2022

  Thema: Hoe lees je de Bijbel?

  Pieter Boonstra stelt dat de nieuwe hermeneutiek is als een virus dat bestreden moet worden.
  Bart van Egmond laat zien dat de visie van kerkvader Irenaeus op de uitleg van de Schrift ook voor ons nog van belang is.
  Gert van den Brink over de vraag of geboden en voorschriften in het Nieuwe Testament nog van kracht zijn voor de christelijke gemeente van nu.
  Henk Drost over geloofsvertrouwen.
  Gijs Zomer schrijft in de column over geloof, hoop en liefde bij ernstige ziekte.
  Gert Kwakkel laat iets zien van Gods indrukwekkende draagkracht.
  Peter Drost vanuit de belijdenis over het waarom van de doop.
  In een essay vertelt Bauke Seldenthuis wat lezen voor hem is.
  Pieter Niemeijer geeft overwegingen bij het al dan niet behouden van de middagdienst.

  Kees de Groot las Prediking als aanbidding (John Piper) over het doel van de prediking.

  En Perry Storm citeert over onderdanig zijn.

   

Nader Bekeken jg 29, nr 1

21-01-2022*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!