Verder winkelen
jg 28, nr 7/8
 • Nader Bekeken juli/augustus 2021

  Thema: God is er en Hij spreekt
  Welke weg wijst de Bijbel in de secularisatie, is de vraag die Wim Schaaij oproept.
  Pieter Boonstra constateert een crisis in het bijbellezen.
  Kerkvader Irenaeus van Lyon streed al tegen vragen over schriftuitleg en schriftgezag die nu nog leven, aldus Bart van Egmond.
  De column van Rufus Pos gaat over bezwaren tegen de nieuwe exegese.
  Peter Drost beschrijft de kenmerken van de christen.
  Hans de Wolf vertelt een en ander over de kameel, oudtestamentisch vervoermiddel.
  Piet Houtman toont aan dat Christus ook Heer over de politiek is en dat christenen onder zijn heerschappij leven.
  Andries van Renssen las ‘Bijbel en evolutie’ (Henk G. Geertsema); Harm Boiten las ‘Spirituele oecumene’ (red. H.A. Speelman en K. van der Zwaag); Joop Schreuder bespreekt ‘In het geheim geloven’ (Tomas Halík) en Lucius de Graaff ‘De Grande Finale’ (Anton Wessels).
  En Perry Storm citeert uit andere bladen over de onmisbare kerkelijke regels en over de binding aan de belijdenis.

Nader Bekeken jg 28, nr 7/8

20-08-2021*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!