Verder winkelen
jg 28, nr 1
 • Nader Bekeken januari 2021

  Thema: Wees waakzaam!

  Ds. Henk Jan Visser laat ons meedenken over de belangrijke taak van de wachter.
  Ds. Jan Wesseling kijkt kritisch naar het voorstel van de Regiegroep GKv/NGK voor een nieuwe belijdenis; en: heeft de Regiegroep deze bevoegdheid?
  Op de vraag wat je kunt zeggen bij het overlijden van een ongelovige geliefde geeft ds. Hans de Wolf een aantal overwegingen.
  De column van ds. Rufus Pos gaat over zorgen en Jezus’ bevrijdende boodschap.
  Dr. Rob van Houwelingen laat iets zien van de vele engelen in het boek Openbaring.
  Over onze redding en het doen van goede werken schrijft ds. Peter Drost vanuit de belijdenis.
  Ds. Bas Luiten is het niet eens met wat dr. Bart van Egmond schreef over de ruimte die de synode biedt voor twee tegenovergestelde meningen en daarop reageert Bart van Egmond op zijn beurt.
  Interview met prof. dr. H.J. Selderhuis over zijn werk en de kerkelijke ontwikkelingen.
  Dr. Douwe Steensma las ‘Orgaandonatie’ (E.P. van Dijk en J.R. Visser).
  En ds. Perry Storm haalt een en ander aan uit andere bladen over genderideologie.

Nader Bekeken jg 28, nr 1

20-01-2021*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!