Verder winkelen
jg 27, nr 7/8
 • Nader Bekeken juli/augustus 2020
  Thema: Gods wet – vriend of vijand?

  Wat heeft de wet te betekenen voor een leven uit genade, is de vraag die ds. Henk Drost wil beantwoorden, juist in deze tijd waarin een anti-de-wetmentaliteit de kop opsteekt.
  Dr. Pieter Boonstra over het nieuwe rapport van de synodecommissie M/V: beantwoordt dat aan de bedoeling?
  Dr. Harm Veldman laat iets zien van Bavincks visie op vrouw en ambt.
  Ds. Dirk Groeneveld toont aan dat het mysterie van Gods veelmeerkleurige wijsheid door de kerk bekendgemaakt zal worden.
  De mens, geschapen naar God beeld: wat betekent dat en bestaat dat beeld nog? Dr. Gert Kwakkel verdiept zich erin.
  In zijn column schrijft ds. Gijs Zomer over persoonsverheerlijking en beeldenstorm.
  Ds. Ferdinand Bijzet is bezorgd over de koers van de synode waar het gaat om afstevenen op de Wereldraad van kerken.
  Jezus was Hogepriester en Lam en voldeed zo onze schuld, aldus ds. Peter Drost vanuit de NGB.
  Een stukje Kamper kerkgeschiedenis wordt door Huib Noordzij aangeroerd.
  Bespreking door dr. Myriam Klinker-De Klerck van de Paulusbiografie van Tom Wright.
  En uit andere bladen citeert ds. Perry Storm over viering van sacramenten in coronatijd en over de moeiten die buitenlandse kerken hebben met diverse synodebesluiten.

Nader Bekeken jg 27, nr 7/8

21-08-2020*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!