Verder winkelen
jg 27, nr 1
 • Nader Bekeken januari 2020
  Thema: In het licht van het koninkrijk

  Ds. Henk Drost laat zien dat God je niet zomaar met je zonde laat wegkomen.
  Het concept voor een nieuwe kerkorde voor GKv/NGK is niet sterk, aldus ds. Jan Wesseling.
  Ds. Sipke Alserda schrijft over de bundel over homoseksualiteit, die verscheen als weergave van een congres.
  Ook heeft ds. Sipke Alserda studie gemaakt van de opvattingen van prof. Ad de Bruijne over homoseksualiteit.
  In zijn column heeft ds. Gijs Zomer het huwelijk, seksualiteit en nieuwe catechismus.
  Na gesprek met een wijnboer kreeg ds. Egbert Brink beter zicht op Jezus’ bedoeling met het afkappen van wijnranken.
  Ds. Peter Drost vanuit de belijdenis over keuzestress en uitverkiezing.
  Ds. Harm Boiten las de autobiografie van Jochem Douma en ds. Martin van Veelen las het boek van Harm Boiten over de tien plagen.
  En uit andere bladen haalt ds. Perry Storm o.a. een Duitse theologische studie over het avondmaal aan, en een interview over kerkverlating.
  Tegelijk met het januarinummer verschijnt een Special met teksten van de hoorzitting over man, vrouw en ambt, die voor de synode zijn uitgesproken.

   

Nader Bekeken jg 27, nr 1

15-01-2020*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!