Verder winkelen
jg 26 nr 10
 • Nader Bekeken oktober 2019
  Thema: Verdraagzaam en gehoorzaam

  Kun je van kruis en koninkrijk een tegenstelling maken, vraagt ds. Jaap Burger zich af.
  Balten Pieter Hagens beschrijft hoe er ruimte wordt gegeven aan bepaalde kerkelijke ontwikkelingen.
  De 17e-eeuwse predikant Jacobus Trigland kan ons verder helpen bij vraagstukken over het bewaren van de eenheid in de kerk, aldus dr. Bart van Egmond.
  Dr. Pieter Boonstra heeft zich verdiept in een notitie uit Amersfoort inzake man, vrouw en ambt, bestemd voor de komende synode.
  Ds. Sipke Alserda behandelt vragen over het omgaan met zorgwekkende kerkelijke ontwikkelingen.
  De column van ds. Rufus Pos gaat over bewust maken en beschaamd maken.
  God heeft alles in de hand, ook in heel het natuurgebeuren, aldus ds. Hans de Wolf; hoe kunnen wij mensen zuinig zijn op de schepping?
  Ds. Peter Drost over de belijdenis van schepping, zondeval en redding.
  Ook ds. Peter Drost over de huidige kerkelijke situatie in Oostenrijk.
  Ds. Hans de Wolf las over nieuwtestamentische theologie in 20 thema’s.
  En uit andere bladen citeert Gert Schutte over openbare geloofsbelijdenis en sacramenten.

Nader Bekeken jg 26 nr 10

18-10-2019*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!