Verder winkelen
jg 26 nr9
 • Nader Bekeken september 2019
  Thema: Oecumene als vakantieliefde

  Hierbij presenteren we het eerste nummer in een geheel nieuwe lay-out!
  De inhoud in het kort:
  De Bijbel begint en eindigt met een bruiloftslied, aldus Johan Klein.
  Ds. Kees van Dijk gaat van vakantiekerkdiensten naar de Nationale Synode. En hij denkt na over 75 jaar Vrijmaking.
  De 16e-eeuwse predikant Jacobus Trigland kan ons verder helpen bij vraagstukken over eenheid binnen gemeente en kerkverband, aldus dr. Bart van Egmond.
  De column van ds. Gijs Zomer gaat over de zegen aan het begin van de eredienst.
  Lucas schrijft over de pythongeest die een slavin in zijn macht heeft. In Afrika geen onbekend verschijnsel, laat ds. Egbert Brink zien.
  Over een hoopvol verhaal van een christenhomo schrijft ds. Sipke Alserda.
  Ds. Peter Drost over het evenwichtige en realistische mensbeeld dat Bijbel en belijdenis beschrijven.
  Ook ds. Peter Drost over voorzichtige groei van de kerk in Oostenrijk in de 19e/20e eeuw.
  Ds. Alko Driest geeft een korte beschouwing over het boek Domineesfabriek.
  Ds. Harm Boiten las een boek over bijbelse beeldspraak.
  En in de Persrevue haalt ds. Perry Storm een interview aan met iemand die de kerk terugvond en een artikel over liturgie en eredienst.

Nader Bekeken jg 26 nr9

20-09-2019*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!