Verder winkelen
jg 26, nr 7/8
 • Nader Bekeken juli/augustus 2019
  Thema: Dankbaar gereformeerd

  Ds. Enno Meijer laat het licht van de Bijbel schijnen over de vloek en de zegen waarover het tweede gebod gaat.
  Aan de hand van een sprekend voorbeeld beschrijft dr. Pieter Boonstra wat bijbels preken inhoudt.
  Een beschouwing van dr. Wim van Vlastuin over het boek van ds. Anne van der Sloot, die ervan overtuigd is dat het gedachtegoed van Groen van Prinsterer belangrijk is in de huidige kerkelijke gebrokenheid.
  De column van ds. Rufus Pos gaat over het zich al dan niet houden aan kerkelijke afspraken.
  Wat betekent de uitspraak van Jezus aan het laatste avondmaal dat hij geen wijn meer zal drinken, is de vraag die dr. Rob van Houwelingen bespreekt.
  Dat God te vertrouwen is, geeft grote troost, laat ds. Peter Drost zien vanuit de belijdenis.
  Ook ds. Peter Drost over de ondergang van de kerk in Oostenrijk in de 17e/18e eeuw.
  Dr. Harm Veldman geeft een weergave van de toespraak van dr. Van ’t Veer op de Vrijmakingsvergadering in 1944.
  Ds. Lucius de Graaff laat zien wat de verschillen zijn tussen christendom en islam als het over hemel, oordeel en hel gaat.
  Dr. Arjan de Visser las de dissertatie van dr. Peter Sinia over kinderen aan het avondmaal.
  En in de Persrevue haalt ds. Perry Storm artikelen aan over de spanningen binnen de CGK en over (het nut van) academische vorming van predikanten.

Nader Bekeken jg 26, nr 7/8

16-08-2019*

Prijs: € 5.25
Prijs digitaal: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!