Verder winkelen
jg 25, nr.9
 • Nader Bekeken september 2018
  Thema: Gods openbaring

  Hoe lees je in onze tijd de Bijbel als je ervan blijft uitgaan dat het om Gods Woord gaat, is de vraag die dr. Pieter Boonstra aan de orde stelt.
  Dr. Dolf te Velde gaat na wat de Heilige Geest d.m.v. de Dordtse Leerregels te zeggen heeft.
  Laten wij vertrouwen hebben in Gods macht, wat er ook gebeurt, aldus ds. Henk Room.
  In zijn column gaat ds. Rufus Pos in op het toenemende gebruik van de uitdrukking ‘partner’.
  Dr. Frans Wisselink laat zien hoeveel energie de Geest levert.
  Ds. Henk Room vraagt aandacht voor wat de synodebesluiten over M/V en ambt na een jaar uitgewerkt hebben en stelt de vraag hoe het nu verder moet.
  Hoe in de NGB duidelijk wordt gemaakt dat God zijn Woord door mensen liet opschrijven, is het thema van ds. Peter Drost.
  Ds. Lucius de Graaff vindt Kwetsbare liefde van dr. Bernhard Reitsma een belangrijk boek.
  En uit andere bladen citeert ds. Perry Storm over de genderdiversiteit en de benamingen daarvoor, en over de Australische synode.

   

Nader Bekeken jg 25, nr.9

21-09-2018*

Prijs: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!