Verder winkelen
124
 • In het concentratiekamp
  Ds. J. van Raalte (1894-1982)

  Bij de herdenking van 75 jaar bevrijding past een uitgave
  als deze, een heruitgave uit 1945. Ds. J. van Raalte schreef
  kort na de bevrijding (hij was toen 50 jaar) zijn relaas over
  de concentratiekampen Buchenwald en Dachau. Het werd
  een egodocument over alle vijf jaren waarin de nazi’s
  hem zijn vrijheid hadden afgenomen. Hij keek uit naar de
  bevrijding en overleefde die periode!
  Tegelijk vertoont dit boek ook een vrij zakelijk karakter:
  bijna nergens staat de schrijver als gevangene zelf op de
  voorgrond. Hij laat zien hoe het nationaalsocialisme als
  duivels systeem werkte, met name in de concentratiekampen.
  Door zijn bescheiden opstelling toont Van Raalte
  hoe hij in alle ellende die hem overkwam, zijn leven veilig
  wist in de handen van zijn hemelse Vader. God was er al die
  jaren in al die ellende bij, ook al had men daar soms zijn
  twijfels over. Hierdoor is het boek een geloofsgetuigenis
  ‘vanuit de diepte’.

  Ds. Van Raalte (1894-1982) was sinds 1925 gereformeerd
  predikant, eerst in Nederland, daarna in het Duitse
  Laar (Graafschap Bentheim). Daar had hij het
  nationaalsocialisme leren kennen als een ernstige
  bedreiging voor een samenleving waarin men in vrijheid
  het christelijk geloof beleed en beleefde. Hij publiceerde
  erover en liet ook in prediking en pastoraat zijn
  waarschuwende stem horen. Reden voor de nazi’s om hem
  te arresteren.

  Dr. Harm Veldman, kerkhistoricus en publicist, is
  eindredacteur van dit boek, waarvoor hij ook een beknopte
  biografie van ds. J. van Raalte heeft samengesteld.

Cahiers 124

14-05-2020*

Prijs: € 13.50


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!