Verder winkelen
123
 • Hoe lezen we de Bijbel?
  Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord


  Onder invloed van een veranderende cultuur worden we genoodzaakt om na te denken over de vraag hoe we de Bijbel lezen. Dit boek wil hierbij hulp bieden.

  Het is geschreven vanuit de geloofsovertuiging dat de Bijbel het Woord van God is. Maar wat betekent deze geloofsovertuiging voor het lezen van de Bijbel?

  Concrete vragen die aan de orde komen, zijn: Welke gedachten en aannames van de moderne hermeneutiek kunnen we wel en welke kunnen we niet overnemen? En hoe zit het met de nieuwe hermeneutiek? Wat wordt daaronder verstaan? En kunnen we daarmee onze winst doen als we de Bijbel lezen? Hoe kunnen we Gods Woord als norm bewaren in een sterk veranderende tijd? In verschillende hoofdstukken worden deze vragen behandeld.

  Het boek sluit af met het bespreken van concrete synoderapporten die in de loop der jaren verschenen zijn. Aangewezen wordt waar in deze rapporten een andere manier van bijbellezen gevolgd wordt. Het laatste hoofdstuk is een voorbeeld van de manier van bijbellezen die recht wil doen aan het feit dat de geschriften in de Bijbel ‘heilige en goddelijke geschriften zijn’ en dat deze heilige Schriften ‘de wil van God volkomen bevatten’.

  De hoofdstukken zijn eerder verschenen als artikelen in het blad Nader Bekeken.

  Pieter Boonstra is predikant te Bussum-Huizen. Daarnaast werkt hij parttime in de gemeente van Spakenburg-Noord. In 2016 promoveerde hij op een studie die gaat over de vraag hoe de predikant in de preek omgaat met de bijbeltekst. Hij is getrouwd met Eveline Boonstra-Nieboer. Samen hebben ze drie kinderen.
   

Cahiers 123

19-03-2020*

Prijs: € 13.50


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!