Verder winkelen
119
 • Tranen en zonneschijn

  Gedachten over Bijbel en secularisatie.

  Hoe moet je als christen reageren op de huidige secularisatie? Moet je je kop in het zand steken? Moet je in de achteruit van het conservatisme? Moet je somberen in verdriet?

  Ongetwijfeld kunnen er tranen zijn wanneer je ziet dat kerkgebouwen sluiten en het percentage christenen – althans in West-Europa – steeds minder wordt. Maar toch niet somberen! Nog minder de ramen sluiten. Eerder je bezinnen. Ervan uitgaand dat de Bijbel een lamp voor onze voet is, die lamp bij die bezinning gebruiken. Om God, ook in het donker, te (her)ontdekken. Om te leren zien dat wij niet de eersten zijn die met vragen rond ontkerkelijking worstelen. Zeker ook om te leren waar een christenmens zich moet bekeren. En vooral om opnieuw aan bijbelse herbronning te doen. Je geloof revitaliseren in evangelische diepte en breedte.

  Bij die bezinning wil dit cahier helpen. Het is geen sociologische of statistische studie. Het is wel een poging om in tijden van kerkverlating de Bijbel te openen. Om in die weg te ontdekken dat er in een seculariserende wereld tranen kunnen zijn, maar dat er in die wereld ook een heleboel te doen en zeker veel te hopen is. Daarom: tranen en zonneschijn.

  Jaap Burger (Leiden, 1947) studeerde theologie aan de TU Kampen en semitische letteren aan de RU Leiden. Hij was achtereenvolgens predikant bij de Gereformeerde Kerken te Dokkum, Bussum-Huizen en Axel. Sinds zijn emeritering in 2012 woont hij in Veenendaal.

   

Cahiers 119

08-02-2019*

Prijs: € 13.50


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!