Verder winkelen
118
  • De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu.

    Vierhonderd jaar geleden vergaderde de Synode van Dordrecht: van november 1618 tot mei 1619. Daar zijn onder andere de Dordtse Leerregels opgesteld. Samen met de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis vormen ze de gereformeerde belijdenisgeschriften. Van die drie belijdenissen zijn de Dordtse Leerregels het minst bekend. En dat komt niet alleen door de ‘taal van toen’. Het komt ook door het onderwerp: uitverkiezing.

    Maar nog steeds loont het de moeite je te verdiepen in wat ze willen zeggen. Bij het lezen ervan kom je onder de indruk van de grote genade van God: heel zijn plan om de wereld en de mensen te redden. Maar, eerlijk is eerlijk, die parels van Gods genade liggen wel wat verscholen in hun schelp: je moet ze opdelven, voordat de schittering opvalt. Maar dan ontdek je die op elke bladzijde. Want van het eerste tot het laatste artikel zijn de Leerregels een oproep God te eren om zijn barmhartigheid en vergevingsgezindheid. En dat is ook steeds het doel geweest van de opstellers.

    Ds. Jan Wesseling is predikant van de Gereformeerde kerk Veenendaal-West. Wilma van der Jagt is catecheet en woont in Amersfoort. 

Cahiers 118

01-12-2018*

Prijs: € 13.50


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!