Verder winkelen
jg 25, nr. 1
 • Nader Bekeken januari 2018
  Thema: Roepende enkeling

  Ds. Marc ten Brink laat zien hoe de theoloog Tom Wright pleit voor het gebruik van de psalmen.
  Ds. Kees van Dijk doet een poging een denkproces op gang te brengen dat bijbelse ruimte biedt om (gaven van) vrouwen optimaler in te zetten.
  Wat de synode besloot over de inzet van gaven van vrouwen, roept vragen op bij dr. Dolf te Velde.
  Ook beschrijft hij dat wet en evangelie, goedheid en waarheid, beslist geen tegenstelling vormen.
  Ds. Ulbe van der Meer pleit voor kinderen aan het avondmaal, en ds. Sipke Alserda reageert daarop.
  In zijn column noteert ds. Gijs Zomer het belang – ook voor emeriti – van het blijven maken van preken.
  Ds. Pieter Niemeijer laat zien wat de kerkorde heeft vastgelegd over de kerkelijke rechtspraak.
  Aan de hand van een voorbeeld uit het boek Rechters toont ds. Hans de Wolf de noodzaak aan van de geplande revisie van de NBV.
  Ds. Henk Drost schrijft over de liefde van de tucht: een herder voor je broer te zijn.
  De laatste synode-impressies zijn weer van de hand van ds. Dick Dreschler.
  Het nieuwe cahier van ds. Jan Blok over seksualiteit en relaties wordt aangekondigd door Adrie Flipse.
  Drs. Balten Pieter Hagens heeft het boek De schele dominee van Erik A. de Boer gelezen en maakt daar een aantal opmerkingen over.
  En in de Persrevue citeert ds. Perry Storm uit een verbijsterend interview met een levenseinde-arts en verder over de verdeeldheid in de kerk.

Nader Bekeken jg 25, nr. 1

27-01-2018*

Prijs: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!