Verder winkelen
 • Thema: Mens in Gods ruimte

  Het postmoderne zoeken naar ruimte en vrijheid gaat ten koste van Gods Woord, en dat houdt dr. Bart van Egmond bezig.
  In onze cultuur en in de kerk is een aantal omgekeerde piramides te ontdekken, aldus ds. Jan Wesseling.
  Drs. Balten Pieter Hagens beschrijft het ontstaan van de NGK en vraagt zich af waarheen samengaan met de GKv zal leiden.
  Hoe Judas zich verhardde maar Petrus juist veranderde, laat ds. Peter Drost zien.
  Ds. Rufus Pos stelt in zijn column het principieel onderscheid tussen man en vrouw aan de orde.
  Ds. Peter Drost laat vanuit de NGB zien wie God is; hoe kunnen we van Hem getuigen?
  Ook ds. Ferdinand Bijzet vraagt de aandacht voor evangelisatie en stelt: dring aan op geloof!
  Dr. Dolf te Velde heeft het boek van Tom Wright over de Bijbel en het gezag van God gelezen.
  En uit andere bladen citeert ds. Perry Storm uit een interview met zendeling Marten Visser, uit een interview met afgetreden COGG-bestuursleden en uit een artikel over de vraag naar Gods bestaan.

Nader Bekeken jg 17, nr. 1

10-01-2010**) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!