Verder winkelen
85
 • In het huwelijk en in de kerk

  Jongens en meisjes gaan samen naar school. We zijn het vanzelfsprekend gaan vinden dat ook meisjes doorleren. Ze kunnen doorgroeien naar leiding-gevende functies in allerlei beroepen. Er wordt wat dit betreft veel minder verschil gemaakt tussen mannen en vrouwen dan een paar generaties terug. We ervaren dit als een positieve ontwikkeling. Hoort hierbij dat ook in het huwelijk en in de kerk de positie van man en vrouw steeds meer dezelfde wordt? Of moeten we daar wel onderscheid blijven maken? 

  Zijn er taken in de kerk die voorbehouden moeten blijven aan mannen? Op welke manier kunnen we als man en als vrouw onze gaven inzetten, in dienst van God en in dienst aan elkaar, in het huwelijk en in de kerk?
  Dit boek bespreekt wat de Bijbel over deze vragen zegt. Wat staat er en wat betekent dat voor ons in een cultuur die in de loop van de tijd enorm is veranderd? De bijbelse grondlijnen worden belicht vanuit de overtuiging dat we met elkaar iets heel moois in de Bijbel kunnen ontdekken.

  Joop Schreuder (1951) is vanaf 1976 werkzaam in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Eerst op Curaçao, in zendingswerk en in bijbelvertaling. Daarna in Zwijndrecht en nu in Spakenburg, als gemeentepredikant. Hij maakte deel uit van het deputaatschap dat voor de generale synode (Zwolle-Zuid 2008) in kaart bracht welke vragen de kerken signaleren rond het thema ‘vrouw in de kerk’.

   

Cahiers 85

01-06-2010*

Prijs: € 13.50


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!