Verder winkelen
82
  • De betekenis van de belijdenis voor onderwijs

    Hebt u al genoeg van Calvijn? Kan er werkelijk nog meer bij? Wij denken dat u uitkijkt naar een boek over Calvijn en onderwijs. Ja, dat u meer wilt weten over de betekenis van de belijdenis uit de tijd van Calvijn voor De school (in Genève) van Calvijn. En natuurlijk over de betekenis van die belijdenis vandaag voor hen die zich thuisvoelen in De (leer)school van Calvijn. 

    Toch ligt de nadruk in dit cahier niet op Calvijn. Het motto van deze reformator was: aan God alleen de eer! Gods Woord stond centraal in zijn school. Calvinistisch onderwijs is geen calvinistisch, maar schriftuurlijk onderwijs. Het gaat om de Bijbel, beleden en beschermd door de drie reformatorische belijdenissen. Als de statuten van de school stellen dat lesgegeven wordt op basis van die drie formulieren van eenheid, dan moet ook aangegeven worden wat de betekenis van die belijdenissen is voor de school. Dat is wat we doen in deze publicatie, 500 jaar na de geboorte van Johannes Calvijn.

    Dit boek is niet een commentaar op de belijdenisgeschriften of een handleiding hoe we ze moeten doceren, maar een bespreking van de betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels voor onderwijs. Hierbij betrekken we de beginselen van Calvijns schoolstichting, zoals die zijn gepubliceerd door dr. M.B. van ’t Veer op 13 juni 1941.

    Antoon Breen (13 juni 1956) heeft 24 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt, eerst in Bloemendaal en vanaf 1987 als docent Nederlands, godsdienst, maatschappijleer en als onderwijsontwik-kelaar aan de GSR in Rotterdam. Hij gaf catechisatie, was bestuurs-lid van de GVOLK onderwijsbond en redactielid van Woord en School, en hij is medewerker van Nader Bekeken.In 2000 emigreerde hij met zijn vrouw Agdi en hun vier dochters, Diranna, Johanna, Christina en Lydia naar Perth, West-Australië.

Cahiers 82

01-09-2009*

Prijs: € 13.50
 

*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!