Verder winkelen
76
 • Wat biedt de kerk?

  Hoe ben je als kerk en als christen betrokken bij de maatschappij?
  Hoe stel je je op tegenover andere religies?

  Welke boodschap heb je in de politiek?
  Hoe sta je tegenover sociaal onrecht?
  Hoe kijk je naar de mensen om je heen?
  Hoe ligt de verhouding tussen het recht van God en de gelijke rechten waarnaar in de politiek wordt gestreefd?

  Uitdagende vragen, die aan de orde komen in dit boekje dat de bezinning wil dienen.

  Dit boekje kan zowel persoonlijk als gezamenlijk gebruikt worden. In ieder hoofdstuk wordt eerst geluisterd naar wat de Bijbel zegt. Voor de bespreking op een bijbelstudiegroep of plaatselijke politieke afdeling worden vervolgens een aantal gespreksonderwerpen aangedragen.
  Zo leren we rond te kijken in een door God geschapen en geregeerde, maar door de zonde verstoorde wereld. Daarin heeft het evangelie van Christus veel te bieden! En zijn kerk, wat doet die?

  Ds. Pieter Niemeijer is sinds 2000 predikant van de Gereformeerde Kerk in Den Helder. Daarvoor was hij dat vanaf 1981 in Zuidwolde (Gr.) en vanaf 1985 in Dordrecht. In deze reeks schreef hij eerder o.a. Tot geloof komen. Christelijke bijbelstudies en Start met de Schrift. Meditaties voor en over het kerkelijk leven.

Cahiers 76

01-04-2008*

Prijs: € 13.50
 

*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!