Verder winkelen
73
 • Bijbelstudie over Handelingen 1-8

  Het bijbelboek Handelingen, of: Acta, zoals de Latijnse naam luidt, is een spannend boek. Niet alleen spannend, maar ook in veel opzichten belangrijk. Bijvoorbeeld voor het debat tussen ‘gereformeerd’ en ‘charismatisch’, en ook in de confrontatie met allerlei Israëlspeculaties.

  In dit boekje worden de eerste acht hoofdstukken van de Handelingen der apostelen uitgelegd.
  Toen Jezus naar de hemel ging, begon het werk van de apostelen namens Hem, als zijn ambassadeurs, allereerst in Jeruzalem.

  Aan de orde komen vragen als:

  • Wat is profeteren?
  • Wie is de handelende persoon/personen?
  • Wat is getuigen?
  • Hoe leefde de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem?
  • Wat is de bedoeling van al die redevoeringen in Acta 1–8?

  Bewust is voor de hoofdstukken 1–8 gekozen, omdat in Handelingen 8 een einde komt aan de gebeurtenissen in Jeruzalem en daarna Paulus in beeld komt.
  Aan dit studiemateriaal over Handelingen 1–8 liggen veertien preken ten grondslag die de auteur in 2006 maakte.
  Dit boek bestaat eveneens uit acht hoofdstukken. Die sluiten alle af met enkele gespreksvragen ter stimulering van de bespreking in de bijbelstudiegroep of van de persoonlijke bijbelstudie.

  Ds. W. Wierenga is emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Helpman en woont te Midlaren.

Cahiers 73

01-06-2007*

Prijs: € 13.50
 

*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!