Verder winkelen
108
 • Mees te Velde en Kornelis Harmannij, Christelijke tucht vandaag

   

  Dit boekje gaat over de kerkelijke tucht, diverse aspecten komen aan de orde.

   

  In de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt duidelijk gezegd dat de tucht er moet zijn. Het is een van de drie kenmerken van de kerk. Tucht om te trekken, tucht uit liefde, tucht om het kwaad af te snijden, tucht om de gemeente te beschermen.

  Prof.dr. M. te Velde plaatst de (noodzaak van) kerkelijke tucht in de tijd van vandaag. Hij beziet deze in de context van onze cultuur en samenleving, en komt tot een aantal aanbevelingen om de tucht (weer) gezond te laten functioneren.

   

  Ds. K. Harmannij schrijft over de noodzaak van onderling vermaan in de christelijke gemeente. ‘Hoe doe je dat? Op elkaar toezien, terwijl we niet meer naar elkaar omzien?’ Dit is een meer pastoraal getinte benadering van het onderwerp.

   

  De synode van Ede 2014 (van de GKv) heeft een nieuwe kerkorde vastgesteld. Daarin is ook ten aanzien van de tucht een en ander gewijzigd. Ds. Harmannij, nauw betrokken bij de opstelling, laat zien hoe vanuit deze nieuwe kerkorde in de praktijk van de tucht op diverse punten winst kan worden geboekt.

   

  Ten slotte wordt een aantal concrete situaties besproken waarin de vraag speelt hoe te handelen ten aanzien van de tucht. Ds. Harmannij heeft hierover geregeld geschreven in het blad Dienst, een blad ter ondersteuning en toerusting van ambtsdragers. Met instemming van de auteur zijn een aantal artikelen over tucht overgenomen.

   

  Prof.dr. M(ees) te Velde is emeritus hoogleraar, onder andere in het kerkrecht, van de Theologische Universiteit te Kampen (GKv).

  Ds. K(ornelis) Harmannij is predikant in Best (GKv) en deputaat kerkorde.

Cahiers 108

27-09-2016*

Prijs: € 13.50


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!