Verder winkelen
91
 • 91-De entree van Calvijn in de lage landen

  Pastoraal, apologetisch en pluriform
  Dr. Harm VeldmanDeze studie doet een boekje open over de directe en indirecte invloed van Johannes Calvijn in
  de Nederlanden. Daarin spelen vanuit Calvijn gezien pastorale motieven een eerste rol, maar ook apologetische. Samen tonen ze een boeiend beeld van de eerste bemoeienis van de Geneefse kerkhervormer met de Lage Landen.

  Wie daarbij vermoedt dat er 'dus' een sterke uniformering in het gereformeerd protestantisme van de Nederlanden heeft plaatsgevonden, kan via de biografische schetsen van 24 voorgangers die – de één meer dan de ander – in de calvinistische traditie staan, nagaan dat pluriformiteit binnen die traditie vanaf het begin duidelijk aanwijsbaar is. De tweemaal twaalf biografische schetsen hebben voor het ene deel betrekking op de Zuidelijke Nederlanden en voor het andere deel op de Noordelijke.
  Het boekje laat verder zien dat het proces van calvinisering van Nederland bijna tot stilstand kwam in de zeventiende eeuw, maar tot herleving is gekomen in de negentiende eeuw door publicaties van mannen als Hendrik de Cock en Abraham Kuyper.

  In hoeverre wij vandaag in deze traditie staan, blijft een intrigerende zaak, waarbij het niet eenvoudig zal zijn er een eenduidig antwoord op te geven.
  Dr. Harm Veldman (*1942), heeft als docent (kerk)geschiedenis gediend bij het gereformeerd voort­gezet onderwijs. Hij werkte mee aan verschillende onderwijsuitgaven op het gebied van geschiedenis en kerkgeschiedenis. Hij promoveerde in 2009 te Kampen op een proefschrift over Hendrik de Cock.

Cahiers 91

30-12-2011*

Prijs: € 13.50


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!