Verder winkelen
90
 • 90-De weg naar de bron

  Auteur: L.W. de Graaf
  Geboden in islam en christendom
  Introductie in de moslimse ethiek
  Hoe moet je je gedragen wanneer je in contact komt met moslims als buren of collega’s?
  Wat zijn de achtergronden van hun manier van leven?

  Dit cahier is bedoeld de lezer te informeren over de regels waaraan moslims en moslima’s zich moeten houden in het leven van elke dag.
  Het boekje kan worden gezien als een introductie in de ethiek van de islam. Ethiek is de leer van goed en kwaad.
  De auteur geeft hiervan een overzicht aan de hand de Tien Geboden uit de Bijbel. Uit deze vergelijkende studie blijkt dat er op het eerste gezicht veel overeenstemming is tussen de christelijke en de islamitische ethiek. Bij nader onderzoek blijken evenwel de grote verschillen.
  Bij dit alles steekt de auteur zijn eigen christelijke overtuiging niet onder stoelen en banken.
  Drs. L.W. de Graaff (1948) is geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam. Hij studeerde theologie in Kampen en vervolgens vergelijkende godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1987 sloot hij deze studie af met een doctoraal examen. In zijn afstudeerscriptie Moskeeën onder de Martini (1987) heeft hij de islam in de stad en de provincie Groningen in kaart gebracht. In de jaren daarna publiceerde hij regelmatig over de islam.
  De Graaff was van 2005-2011 vicevoorzitter van de Stichting Evangelie & Moslims. Hij is sinds 2000 als gastdocent islam verbonden aan de Academie Theologie te Zwolle.

Cahiers 90

01-09-2011*

Prijs: € 13.50


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!