Verder winkelen
jg 24, nr. 11
 • Nader Bekeken november 2017

  Thema: Omdenken

  Omdenken is een christelijke levenskunst, aldus ds. Arnout Francke.
  Dr. Erik de Boer is van mening dat in de ambten mannen en vrouwen elkaar op grond van 1 Timoteüs 2 kunnen aanvullen. Dr. Pieter Boonstra houdt in zijn reactie de argumenten tegen het licht.
  Tegenwicht tegen de stellingname in ons blad ten aanzien van 1 Timoteüs 2 wordt geboden door ds. Bas Luiten. Ook hierop wordt gereageerd door dr. Pieter Boonstra.
  Dr. Cornelis Van Dam overweegt de argumenten van de synode t.a.v. bijbelse gronden voor de bevestiging van vrouwelijke predikanten.
  Is de voorlichting vanuit de synode over kerkelijke eenheid geruststellend, is de vraag die ds. Jan Wesseling stelt.
  In zijn column laat ds. Gijs Zomer zien dat we Gods geadopteerde kinderen zijn.
  Ds. Egbert Brink schrijft over de rust van het bij God komen en worden als een kind.
  Dat de kerkorde ook voorziet in bepalingen over contacten met andere kerken in binnen- en buitenland, toont ds. Pieter Niemeijer aan.
  De Vrouwenbijbel is door Marja Zwikstra-de Weger bekeken.
  En in de Persrevue haalt ds. Ferdinand Bijzet eerder gedane uitspraken van prof. J. van Bruggen aan en citeert ds. Perry Storm uit een briefwisseling over hermeneutiek.

Nader Bekeken jg 24, nr. 11

22-11-2017*

Prijs: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!