Verder winkelen
jg 24, nr. 9
 • Nader Bekeken september 2017
  Thema: De extra mijl

  Dr. Pieter Boonstra bekijkt de synodebesluiten inzake m/v en ambt, nu de kerken zich erover moeten gaan buigen. Ds. Kees van Dijk heeft moeite met de verwijzingen naar de liefde die op en na de synode bepleit werd.
  Drs. Balten Pieter Hagens heeft zich verdiept in de overeenkomsten en tegenstellingen tussen ‘behoudend’ en ‘vooruitstrevend’.
  In de Persrevue citeert ds. Perry Storm uit andere bladen over de ICRC die de GKv schorste en over diverse reacties in het land op de synodebesluiten m/v.
  En ds. Dick Dreschler doet verslag van de laatste synodedagen in juni jl.
  Een bijdrage in de discussie over kinderen en avondmaal wordt geleverd door ds. Sipke Alserda. Dr. Aryjan Hendriks geeft argumenten waarom kinderen nog niet aan het avondmaal toegelaten kunnen worden.
  Dat de zgn. bedevaartspsalmen (120-134) een met zorg samengestelde bundel vormen, is de conclusie van ds. Pieter Niemeijer.
  In de column vraagt ds. Gijs Zomer zich af of de dieren ons kunnen leren over goed en kwaad.
  Over God en zijn tegenstanders en Goddelijke humor laat ds. Hans de Wolf een en ander zien.
  De nieuwe kerkorde is positief over samenwerking in de classis, aldus ds. Pieter Niemeijer.
  Gert Schutte heeft een boek gelezen waarin naar de betekenis van het geloof in de samenleving gevraagd wordt.
  En ds. Martin de Boer schreef een cahier over Dietrich Bonhoeffer en introduceert dat.
  Meer informatie? Zie www.woordenwereld.nl, ook voor een abonnement.

Nader Bekeken jg 24, nr. 9

22-09-2017*

Prijs: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!