Verder winkelen
jg 24, nr. 4
 • Nader Bekeken april 2017
  Thema: Bijbels licht

  Juist nu is het sola Scriptura in geding, aldus dr. Pieter Boonstra.
  Ds. Henk Room stelt dat de vraag of het ambt ook voor vrouwen opengesteld kan worden, hangt samen met het schriftgezag.
  Over het beleid in het synoderapport van deputaten kerkelijke eenheid schrijft ds. Sipke Alserda.
  Ds. Dick Dreschler doet verslag van de eerste synodeweken.
  Antoon Breen laat de troost zien dat we Christus’ eigendom zijn.
  De column van ds. Gijs Zomer gaat over een trieste geschiedenis en scheldwoorden.
  Dr. Rob van Houwelingen vraagt aandacht voor wie de Emmaüsgangers waren en waar Emmaüs gelegen moet hebben.
  In de kerk mag geheimhouding gevraagd worden, ook via een kerkordeartikel, zo laat ds. Pieter Niemeijer zien.
  En Gert Schutte citeert uit andere bladen over zelfbeschikkingsrecht en euthanasiasme.

Nader Bekeken jg 24, nr. 4

21-04-2017*

Prijs: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!