Verder winkelen
jg 24, nr. 1
 • Ds. Kees van Dijk vraagt om ruimte in de kerk om aan te geven wat in strijd is met de Bijbel en de belijdenis. En drs. Balten Pieter Hagens is naar het ADC-congres over 50 jaar scheuring geweest.

  N.a.v. het rapport van deputaten kerkelijke eenheid wordt door ds. Sipke Alserda aandacht gegeven aan de contacten met NGK en PKN.

  Ds. Joop de Jong gaat in op de vraag wie de mooiste baby was: Mozes of Jezus, en waarom?

  Wie is die mysterieuze vluchteling, voor wie dr. Rob van Houwelingen de aandacht vraagt?

  In de KO gaat het ook over geestelijke leiding, aldus ds. Pieter Niemeijer. En daarnaast laat hij zien hoe het oude artikel 31 KO in de nieuwe kerkorde terugkomt.

  Drs. Harm Boiten heeft de dissertatie gelezen van dr. André Bas, over de martelaar Angelus Merula.

  In zijn column vertelt ds. Rufus Pos over water voor dorstig land.

  En ds. Perry Storm citeert uit andere bladen over het peilen van de secularisatie, over ‘alles moet anders, ook in de kerk’ en over voltooid leven.

  Meer informatie? Zie www.woordenwereld.nl, ook voor een abonnement.

Nader Bekeken jg 24, nr. 1

27-01-2017*

Prijs: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!