Verder winkelen
jg 23, nr. 12
 • Nader Bekeken december 2016 heeft als thema: Tijdgebonden…?
  Zijn wij consequent in ons bijbellezen, is de vraag die dr. Pieter Boonstra opwerpt.
  Hij constateert ook dat er op het onlangs gehouden congres over m/v helaas geen ruimte voor een open debat was.
  Ds. Bas C. Buitendijk laat zien vanuit Psalm 13 dat God zelf woorden tot klagen geeft.
  De column van ds. Gijs Zomer gaat over drank die veel kapotmaakt.
  Ds. Hans de Wolf is van mening dat Mozes’ straf en dood ook voor ons leerzaam zijn en betekenis hebben.
  Ds. Pieter Niemeijer schrijft over het predikantschap in de kerkorde.
  Hij beschrijft ook hoe rondom het oude artikel 31 KO een hele gedachtewereld is ontstaan.
  Dat de tweede kerkdienst alles te maken heeft met het verbond en met toewijding aan God, is het onderwerp van ds. Henk Drost.
  Ds. Sipke Alserda las een boek over kerkverlating.
  In de Persrevue citeert ds. Perry Storm uit artikelen over de laatste Nationale Synode; verder een terugblik op gespreksavonden over de prediking.
  Meer informatie? Zie www.woordenwereld.nl, ook voor een abonnement.

Nader Bekeken jg 23, nr. 12

16-12-2016*

Prijs: € 5.25


*) Datum van beschikbaarheid in Nederland. Voor het buitenland geldt mogelijk een andere datum!